Toermalijn zwart

€ 4,00

De zwarte toermalijn bevrijdt en beschermt voor negatieve invloeden in ons lichaam.
Hieronder vallen niet alleen vergiftigingen - aardstralen of computer stralen, maar ook negatieve en vaak zielsverwante energieën van onze medemensen. Wantrouwen - jaloezie - haat en ontrouw kunnen ons handelen evenzo pijnlijk beïnvloeden als aardstralen en zwarte magie.

De zwarte toermalijn is daarom met zijn krachtige beschermende werking de juiste steen voor lichaam en ziel, die onze eigen wensen meer zelfbewustzijn en levensdoelen geven.
De zwarte toermalijn is een vriendschapssteen bij uitstek, hij bevordert het concentratievermogen, hij beschermd tegen infecties en hij troost bij verdriet. Zo heeft hij het vermogen om elektrische leidingen en apparaten te ontstoren.  Zwarte toermalijn of schol aangebracht op elektrische apparatuur voorkomt de schadelijke effecten van de straling.
 
Zo kunnen enkele kleine kristallen in de meterkast elektrische apparaten en vooral stopcontacten ontstoren.
Door in treinen, auto's, boten en vliegtuigen een schol te dragen kan de negatieve invloed van kunststoffen, die meestal statisch-elektrisch geladen zijn, worden tegengegaan. Ook in betonnen gebouwen waarin veel synthetische materialen verwerkt zijn kunnen mensen problemen krijgen, doordat het aura verstoord wordt.