Het oudst bekende schrift

runenHet runenschrift (kortweg runen) is het oudst ons bekende schrift dat in Germaanse landen werd gebruikt. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout konden worden gekrast. Het aanbrengen van runen werd destijds ook wel "ritsen" genoemd. De term voor de wetenschappelijke bestudering van runenalfabetten, runeninscripties en hun geschiedenis, is runologie.

Runeninscripties zijn bekend van ca. 150 tot 1200 na Chr. en in Scandinavië nog een paar eeuwen langer. Hierna verloor het schrift geleidelijk de concurrentiestrijd met het Latijns alfabet. Het schrift werd met name voor inscripties op wapens, dagelijkse correspondentie, grafstenen et cetera gebruikt. In bijna alle gebieden waar Germaanse volkeren (zoals de Vikingen) zijn geweest, kunnen runeninscripties aangetroffen worden.

Er bestaan verschillende soorten runenschriften, de bekendste is het Oude Futhark. 

Freya’s acht
Hagals acht
Tyrs acht

De runentekens werden, naast hun dagelijkse gebruik als schriftteken, ook als orakel voor het waarzeggen gebruikt: aan elk schriftteken is een magische betekenis toegekend.De foto is een voorbeeldfoto van het assortiment, u ontvangt deze of een vergelijkbare steen welke altijd van gelijkwaardige kwaliteit is.