Olivijn - peridoot

€ 10,00

Hij stimuleert een voorspoedig herstel na ziekten, operaties en de genezing van verwondingen.
Olivijn kan helpen bij het omzetten van negatieve gedachten in positieve. Hij laat ons de schoonheid en de zonnekracht van het leven ervaren. Gedragen op de kleding beschermt hij de drager tegen agressieve en negatieve aanvallen uit de omgeving. Het is op alle vlakken een heel beschermende edelsteen.  Hij verhoogt in sterke mate de gave van helderziendheid. Hij ondersteunt de inzichten bij het voorspellen van de toekomst. Hij versterkt het goddelijke gevoel en verhoogt de mogelijkheden van contact met het hogere zelf. Hij geeft inspiratie en verdiept bij meditatie.  Olivijn kan het beste zo hoog mogelijk aan de hals gedragen worden om de hersenen en de geestelijke vermogens zo direct mogelijk te beïnvloeden. Wanneer hij gedragen wordt om de darmen te ondersteunen, dan bij voorkeur direct op de navel.