Kruissteen ( Stauroliet )

€ 7,50

De kruissteen heeft in het bijzonder dié eigenschappen voor zijn drager/ster om hem/haar weer op de juiste stand der dingen en op de aarde terug te brengen.
Mensen die tot overdrijving - vervolgingswaanzin en grootheidswaanzin neigen, zouden beslist een kruissteen als balansbrenger bij zich moeten dragen.
Ook mensen met een schizofrene (zie elders in boek)
aanleg zouden ter bescherming van hun persoonlijkheid ook een kruissteen moeten dragen.