Zwarte Toermalijn

€ 15,00

De zwarte toermalijn bevrijdt en beschermt voor negatieve invloeden in ons lichaam.
Hieronder vallen niet alleen vergiftigingen - aardstralen of computer stralen, maar ook negatieve en vaak zielsverwante energieën van onze medemensen.
Wantrouwen - jaloezie - haat en ontrouw kunnen ons handelen evenzo pijnlijk beïnvloeden als aardstralen en zwarte magie.

De zwarte toermalijn is daarom met zijn krachtige beschermende werking de juiste steen voor lichaam en ziel, die onze eigen wensen meer zelfbewustzijn en levensdoelen geven.
De zwarte toermalijn is een vriendschapssteen bij uitstek, hij bevordert het concentratievermogen, hij
beschermt tegen infecties en hij troost bij verdriet.